Noodverlichting

Noodverlichting, Inspectie & Onderhoud door BarTeck

Leaflet Inspectie en Onderhoud Noodverlichting

Noodverlichting en vluchtwegen, als eigenaar of gebruiker van een pand bent u verantwoordelijk dat in noodsituaties er een veilige en snelle route naar buiten is voor uw medewerkers, klanten, bezoekers en uzelf.

Noodverlichting is van essentieel belang om gebouwen zoals winkels, restaurants, scholen en kantoorpanden veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Hierom zijn de aanleg en het onderhoud van noodverlichting wettelijk verplicht.

Noodverlichting heeft naast de gewone voedingsspanning een eigen spanningsbron zodat deze blijft werken als de voedingsspanning wegvalt. Door noodverlichting kunnen mensen in geval van nood zich oriënteren op hun omgeving en de dichtstbijzijnde nooduitgang vinden.

Er zijn verschillende soorten noodverlichting, elk met een eigen functie:
– Vluchtwegverlichting.
– Vluchtwegaanduiding.
– Anti-paniekverlichting.
– Verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van noodverlichting zijn vastgelegd in verschillende wetten en normen, zoals het Bouwbesluit, de Arbowet, de norm NEN-EN 1838 en de ISSO publicatie 79.

Het is vanuit het Bouwbesluit en de Arbowet verplicht om jaarlijks de noodverlichtingsinstallaties te (laten) inspecteren en daar waar nodig te onderhouden. De inspectie en het onderhoud moet daarbij worden vastgelegd in een logboek. Daarnaast dienen optredende defecten direct verholpen te worden.

BarTeck is gespecialiseerd in het zo veilig mogelijk houden van gebouwen en complexen van onze klanten. Dit betekent dat wij zorg dragen voor het optimaal functioneren van noodverlichtingsinstallaties, conform de wetten en normen. Bovendien controleren en adviseren wij waar nodig om te zorgen dat de vluchtwegen voldoen aan de eisen. Uiteindelijk, en daar gaat het om, kunt u er zeker van zijn dat in een noodsituatie het pand door iedereen veilig verlaten kan worden.

Leaflet Inspectie en Onderhoud Noodverlichting